GÂNDESC PREA MULT, DECI SUPRAEXIST

Jul
2014
03

posted by on musique, poesis

Motto 1: ‘Gândesc, deci exist.’ René Descartes

Motto 2: ‘Eşti mai mult decât trebuie. Iar lumea-i mai puţin decât ar trebui.’ Emil Cioran

Gemini de Veronica ButuGemini

Gândesc prea mult, deci supraexist.
Mă mişc printre biasurile cognitive
În solitudinea exacerbată
Timpul nu vindecă, doar atenuează
În forul tău interior eşti hiperconştient
De efemeritatea tuturor lucrurilor
Cu excepţia artei şi a nemuririi prin operă
Geniul este un fel de a fi eternitate creatoare.
Relaţiile se rup, viaţa se stinge
(Iubirea poate fi eternă doar de
Faci parte dintre acei rari oameni
Capabili de a iubi etern)
Genele se propagă mai departe
Toate trec, într-un fel sau altul
Totuşi urmele rămân, uneori sub forma
Unor răni ce nu se mai pot închide niciodată

Simt prea intens, deci suprasunt.
Unde-i multă durere e şi multă plăcere
Niciodată simultan, decât dacă eşti sadomasochist
Sensibilitatea conferă expresivitate
(Întotdeauna priveşte-le ochii)
Nu eşti doar un chip fad în mulţime
(Citeşte întotdeauna printre rânduri)
Atunci când Daimonion îşi joacă bine cărţile
Magnetic şi misterios, supus hazardului -
Goethe a înţeles atât de bine!
Viaţa e o împletitură de hazard şi…
Neîntâmplător, între profan şi sacru
(Descoperă esenţele, dincolo de aparenţe)
Ah, totul mă plictiseşte peste măsură
Voiam sa spun, tot ce nu-i îndeajuns de complex

Iubesc prea mult, deci supramor.
Pasiunea e miezul dulce al existenţei,
Ea ne face să vibrăm
Vocaţia e miezul ineluctabil al vieţii,
Ea ne face să creăm
(Imaginează-ţi o lume fără muzică)
Iubirea este miezul etern al sufletului,
Cel mai frumos mister
Genialitatea este capătul evoluţiei,
Mister sublim şi zbor infrareal
Mica moarte este o moarte vie,
Cel mai plăcut mister
(Cum ar fi viaţa fără extaz?)
Moartea e cheia existenţei,
Misterul suprem.

Gândesc prea mult, deci supraexist.
Simt prea intens, deci suprasunt.
Iubesc prea mult, deci supramor.
Remediul? Creaţia!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,